Käyttöehdot

Käyttöehdot

Babysitsin verkkosivustoa, mobiilisovellusta tai palveluita (jäljempänä ”alusta”) käyttämällä hyväksyt seuraavat voimassa olevat käyttöehdot ja sovellettavat oikeudelliset säännökset. Hyväksymällä käyttöehtomme sitoudut noudattamaan myös tietosuojakäytäntöä.

Katso käyttöehdot:

Kaikille käyttäjille

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Babysits B.V.:n ja sinun eli alustan käyttäjän (laillisiin) toimiin, elleivät ne (käyttöehdot) ole täysin tai osittain epäselkeästi kirjattuja. Sovitut poikkeamat ovat voimassa vain, jos ne kirjataan kirjallisena ja molemmat osapuolet ovat hyväksyneet ne allekirjoittamalla.

1. Artikla - Sisältö

Babysits tarjoaa verkkoalustan, joka helpottaa yhteydenottoa vanhempien/huoltajien ja lastenhoitopalveluiden tarjoajien välillä. Babysits ei ole välittäjävirasto/agentuuri eikä toimi yhteysosapuolena.

Babysits on laatinut tämän alustan sisällön äärimmäisen huolellisesti. Kaikki alustalla oleva tieto, joka koskee lastenhoitopalveluja, on kuitenkin peräisin kolmansilta osapuolilta, eli lastenhoitopalveluiden hakijoilta ja tarjoajilta. Nämä kolmannet osapuolet ovat vastuussa kyseisten tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Babysits ei ole vastuussa julkaistujen mainosten sisällöstä tai laadusta eikä vanhempien/huoltajien, lasten ja/tai lastenhoitajien käytöksestä.

2. Artikla - Tieto

Jos haluat käyttää tätä palvelua, sinun on varmistettava, että tietosi (mukaan lukien sähköpostiosoitteesi ja tarvittaessa nimesi, osoitteesi, postinumerosi ja pankkitilisi numero) ovat tosia, tarkkoja ja ajankohtaisia. Lisäksi vakuutat, että olet se (juridinen) henkilö, joka sanot olevasi ja että sinulla on valtuudet käyttää palveluamme, ilman että mikään sovellettava laki estää sitä.

Tiedot, jotka täytät profiiliisi/työilmoitukseesi julkaistaan Babysitsin alustalla verkossa ja ne ovat julkisesti haettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakukoneet (kuten Google) voivat indeksoida profiilisi/työilmoituksesi.

On mahdollista, että kolmannet osapuolet käytävät tietojasi voidakseen tehdä sopimuksen kanssasi. Babysits kunnioittaa kaikkien yksityisyyttä eikä siten käytä henkilökohtaisia tietojasi muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Babysits voi tehdä poikkeuksen, mikäli kyseessä on palveluiden väärinkäyttö (Babysitsin harkinnan mukainen, kts. myös näiden ehtojen 13. artikla).

3. Artikla - Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet liittyvät kaikkeen, joka liittyy palveluun. Tähän luetaan mukaan oikeudet teksteihin, kuviin, muotoiluun, logoihin, kauppanimiin ja mihin tahansa muuhun yksityisomistukselliseen nimikkeeseen, joka on yksinomaan Babysitsin ja sen lisenssinantajien. Mikäli mitä tahansa mainoksessa olevia tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai mitä tahansa oikeuksia loukataan, on uhri itse vastuussa ryhtymästä oikeustoimiin loukkaajaa vastaan. Käyttäjä vapauttaa Babysitsin kaikista mistä tahansa syystä johtuvista vahingonkorvausvaatimuksista.

4. Artikla - Vastuu

Babysits pyrkii tuomaan lastenhoidon kysynnän ja tarjonnan yhteen Internetissä alustansa kautta. Babysits ei ole välittäjävirasto/agentuuri eikä se ole sopimusosapuoli mitä tulee lastenhoitajaan.

Babysits ei kanna vastuuta koskien valittua lastenhoitajaa ja heidän vanhempia/huoltajia ja/tai ehdokkaita ja heidän lopullisen työnsä laatua. Olet itse vastuussa ehdokkaiden valitsemisesta, keskustelusta ja (lopullisesta) sitoutumisesta heidän kanssaan omien tarpeiden ja ehtojen perusteella.

Lastenhoitajaan, perhepäivähoitajaan, vanhempiin tai hoitoyrityksiin yhteyden ottaminen ja sen ylläpitäminen ovat omalla vastuulla ja omasta aloitteellisuudesta.

Lopullinen valinta ja päätös siitä, että luotat toisen henkilön hoitamaan lastasi/lapsiasi, on täysin sinun. Babysits ei ole vastuussa (aineellisista ja/tai aineettomista ja/tai välillisistä) vahingoista, jotka johtuvat julkaistuista mainoksista tai valituista ehdokkaista. Jos lastenhoitaja, vanhempi tai hoitoyritys ei vaikuta luotettavalta, niin toivomme kuulevamme tästä sinulta. Voit ilmiantaa heidät lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: .

5. Artikla - Poissulku

Babysitsillä on valtuudet kieltää (tilapäisesti tai pysyvästi) sinulta pääsy alustalle, mikäli et noudata maksuehtoja ja/tai et maksa ajoissa ja/tai jos näitä käyttöehtoja rikotaan.

Lisäksi Babysitsillä on oikeus päättää sopimus tai irtisanoa sopimus kanssasi välittömästi ilman oikeudellista apua, jos sinä et käyttäjänä täytä tämän alustan tai käyttöehtojen sitoumuksia oikein tai ajallaan.

Babysits pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan. Babysits pidättää oikeuden poistaa tietosi tietokannasta ilman syytä. Tämä alusta on tarkoitettu ainoastaan vanhempien/huoltajien, lastenhoitajien ja lastenhoitoon keskittyvien yritysten yhteydenpitoon.

Jotta voit hoitaa lapsia, sinun on oltava vähintään 14-vuotias. Näin ollen 14-vuotta on ikäraja myös tämän palvelun käyttämiselle. Sinulla on oltava vanhempiesi suostumus, jos olet alle 18-vuotias. Käyttäjällä ei ole oikeutta ostohyvitykseen poissulku tilanteissa.

6. Artikla - Suositukset/Mainokset

Babysits ei ole vastuussa alustan mainostajien ja/tai käyttäjien verkkosivuillaan tuottamasta sisällöstä.

7. Artikla - Vastuuvapauslauseke

Suostut vapauttamaan Babysitsin täysin kaikista mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista, joita sinulta tai kolmansilta osapuolilta voi johtua jostakin (tai jostakin joka liittyy) alustan käyttämiseen ja/tai sopimukseen, jonka olet tehnyt tätä alustaa käyttäessäsi.

8. Artikla - Turvallisuus

Babysits on sitoutunut kohtuullisessa määrin turvaamaan järjestelmänsä luvattomalta käytöltä ja ottamaan käyttöön asianmukaiset tekniset ja järjestölliset toimenpiteet, mikäli näin tapahtuu. Babysits ei voi kuitenkaan taata, että luvatonta käyttöä ei tapahdu. Babysits ei voi myöskään taata alustan olevan käytettävissä päivän jokaisena hetkenä.

9. Artikla - Vastuu alustan käytöstä

Babysits ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat alustan käytöstä ja/tai alustan käytön seurauksista. Babysits ei ole vastuussa Babysitsin käyttöön liittyvistä vahingoista, ellei vahinko ole seurausta Babysitsin aikomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tällöin Babysitsin vastuu rajoittuu siihen summaan, jonka käyttäjä on maksanut Babysitsin käytöstä, mutta enintään 500 euroon.

10. Artikla - Muu kuin kotimainen käyttö

Organisaatioiden, kuten perhepäivähoitotoimistojen, päiväkotien ja muiden yritysten on sallittu käyttää tätä alustaa kotimaan ulkopuolella vain, jos heillä on käytössään yritystili. Perhepäivähoitajat eivät kuulu tämän ehdon piiriin.

Babysits pidättää oikeuden rikkomuksen sattuessa estää käyttäjiä (yksinomaan Babysits arvioi). Sääntöjä rikkonut käyttäjä ei ole oikeutettu hyvitykseen tässä tapauksessa. Profiilisi poistetaan ja niille käyttäjille, joihin olet ollut yhteydessä, ilmoitetaan rikkomuksesta, mikäli Babysits katsoo sen tarpeelliseksi. Babysitsillä on oikeus ilman lisävaroitusta tai huomautusta ja ilman oikeudellisia toimia määrätä suoraan vaadittavaksi 1000 euron (sanoin: tuhat euroa) sakko tämän artiklan rikkomisesta. Jokaisesta seuraavasta tämän artiklan rikkomisesta rikkovalta käyttäjältä veloitetaan 5000 euron (sanoin: viisi tuhatta euroa) suuruinen sakko.

11. Artikla - Ylivoimainen este

Työtaistelu, syrjäytyminen, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, varkaus, viranomaisen määräys tai muu Babysitsistä riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka on Babysitsin kontrollin ulkopuolella ja jota ei voinut ennakoida sopimusta tehdessä, vapauttaa Babysitsin noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen.

12. Artikla - Reklamaatiot ja pyynnöt

Alustan käyttäjät voivat tehdä reklamaatioita ja pyyntöjä Babysitsille kirjallisesti.

13. Artikla - Väärinkäyttö

”Väärinkäytöllä” me tarkoitamme: sellaisten viestien lähettämistä joiden sisältö loukkaa muiden yksityisyyttä tai oikeuksia, kuten pyytämättömien kaupallisten tietojen tai roskapostin lähettämistä, loukkaavien tai vahingoittavien kommenttien lähettämistä, alustan käyttämistä muuhun kuin lastenhoidon etsimis- tai tarjoamistarkoitukseen kuten esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, immateriaali- tai tekijänoikeuksien loukkaamista tai julkisten materiaalien jäljentämistä ilman lupaa ja muu tämän palvelun käyttäminen muuhun kuin sille suunnattuun tarkoitukseen. Lisäksi lainvastaiset toimet tai reklamaatiot ovat myös väärinkäyttöä.

13.1 Babysits voi välittömästi ja ilman konsultointia tai ilmoitusta etukäteen päättää sopimuksen käyttäjän kanssa, kun väärinkäyttö tapahtuu.

13.2 Babysitsillä on oikeus veloittaa käyttäjältä ilman lisävaroitusta tai ilmoitusta ja ilman oikeudellisia toimia suoraan 10000 euron (sanoin: kymmenen tuhatta euroa) suuruinen sakko siinä tapauksessa, mikäli väärinkäyttö tapahtuu. Lisäksi Babysits pidättää oikeuden ryhtyä muihin (oikeudellisiin) toimiin käyttäjää vastaan ja vaatia tällaista korvausta käyttäjän aiheuttamasta vahingosta.

Alankomaiden laki

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Kaikki riidat toimitetaan ratkaistavaksi toimivaltaiselle tuomarille Rotterdamissa, Alankomaissa. Babysits voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Siksi suosittelemme, että tarkistat nämä ehdot säännöllisesti.

Lisäehdot niille vanhemmille, joilla on premium-tili

Premium-tili maksaa käyttäjälle 14,99 € kuukaudessa (sis. ALV). Vanhempien tulee päivittää Premium.tiliin, jotta voivat ottaa yhteyttä lastenhoidon tarjoajiin.

1. Artikla - Ehdot

Päivittämällä alustalla premium-tiliin, hyväksyt Babysitsin käyttöehdot ja vanhempien/huoltajien premium-tilin lisäehdot.

2. Artikla - Maksaminen

Hakemalla premium-tiliä, valtuutat Babysitsin veloittamaan automaattisesti premium-tilin maksun. Babysitsin premium-tili maksaa käyttäjälle 14,99 € kuukaudessa (sis. ALV).

Käytämme Babysitsin Premium- tilien maksujen käsittelyyn Stripe- maksuvälittäjäpalvelua, johon sovelletaan Stripen Connected Account Agreement- sopimusta (kollektiivisesti “Stripe Services Agreement”). Hyväksymällä nämä ehdot, tai jatkamalla Premium-tilin käyttämistä Babysitsissä, sitoudut noudattamaan Stripen "Service Agreement" - palveluehtoja, joita Stripe voi muuttaa ajoittain. Edellytyksenä että Babysits mahdollistaa maksuprosessointipalvelut Stripen kautta, suostut luovuttamaan Babysitsille tarkkoja ja täydellisiä tietoja sinusta ja yrityksestäsi (tarvittaessa), ja valtuutat Babysitsin jakamaan nämä tiedot sekä maksuasi koskevat tiedot Stripe- maksuvälittäjäpalvelun kanssa.

3. Artikla - Rekisteröityminen ja Peruuttaminen

Sopimus ja siitä johtuva tilaus (premium-tili) kirjataan yhden kuukauden sopimuskauden pituiseksi ja ne voidaan aloittaa kuukauden jokaisena päivänä. Jollei jompikumpi osapuolista irtisano sopimusta riittävän ajoissa (tämä on mahdollista tehdä viimeistään silloin voimassa olevan sopimuskauden viimeisenä päivänä), sopimus uusiutuu hiljaisesti uuden sopimuskauden ajaksi. Premium-tilin peruuttaminen on silti mahdollista ennen kunkin sopimuskauden päättymistä. Jos käyttäjä peruuttaa sopimuksen ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä, niin sopimus irtisanotaan sopimuksen voimassaoloajan päättyessä. Tällöin käyttäjällä ei ole oikeutta saada hyvitystä maksusta premium-tilin sopimuskauden jäljellä olevilta päiviltä. Peruuttaessa huomioon otetaan yksi lisäpäivä. Premium-tilin peruuttaminen onnistuu helposti verkossa. Peruuttamisen jälkeen tilitä ei veloiteta lisää kustannuksia, ellet ole edellisistä kuukaudesta/kuukausista velkaa. Tällöin jäljellä oleva summa voidaan silti automaattisesti veloittaa.

Esimerkki: päivität premium-tiliin 8. syyskuuta. Jos peruutat premium-tilisi ennen 7. lokakuuta, premium-tiliäsi ei uusita. Jos et peru tiliäsi, veloitetaan maksu uudesta kuukaudesta 8. lokakuuta (täsmälleen kuukautta myöhemmin).

Otathan huomioon, että maksun veloitus tililtä tapahtuu joskus viiveellä.

4. Artikla - Hyvitysjakso

Jos tilaat maksullisen tilauksen, olet oikeutettu täyteen hyvitykseen maksamastasi tilauksesta 14 päivän sisällä tilauksen alkamisajankohdasta (ns. ”hyvitysjakso”), jos muutat mielesi mistä tahansa syystä tai syyttä. Et kuitenkaan ole oikeutettu hyvitykseen, jos olet käyttänyt tilaamiasi palveluita hyvitysjakson aikana.

Jos haluat saada täyden hyvityksen kaikista maksamistasi rahoista, ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen kuin hyvitysjakso on ohi. Tässä tapauksessa lähetämme sinulle vahvistuksen peruutuskuitista pysyvän tiedotusvälineen (esimerkiksi sähköposti) välityksellä. Voit myös käyttää seuraavaa peruutuskaavaketta, mutta sitä ei vaadita.

Peruutuskaavake

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä seuraava kaavake ja lähetä se alla mainittuun osoitteeseen.)

  • Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, The Netherlands. E-mail: :
  • Minä/me täten peruutan(mme) allekirjoittaman(mme) sopimuksen seuraavien tavaroiden ja palveluiden ostamiseen :
  • premium-tili on vastaanotettu
  • Ostajan nimi
  • Ostajan osoite
  • Ostajan allekirjoitus (vain jos kommunikointi tapahtuu paperin välityksellä)
  • Päivämäärä

5. Artikla - Petos

Petoksen tapahtuessa aloitetaan tutkinta. Alustan väärinkäytöstä tehdään poliisille ilmoitus.

6. Artikla - Kohtuullisen Käytön Politiikka

Meillä on käytössä kohtuullisen käytön politiikka. Me emme puutu asiaan niin kauan kuin käyttäjä käyttää tiliään normaalisti. Normaali käyttö vaihtelee, mutta rajoittuu joka tapauksessa enintään 30:een uuteen keskusteluun kuukaudessa ja enintään 10:een uuteen keskusteluun päivässä. Jos tarvitsen enemmän keskusteluja päivässä, ota yhteyttä asiakaspalveluun (ja perustele pyyntösi).

Lisäehdot niille yrityksille, joilla on premium-yritystili

Premium-yritystili Babysitsissä maksaa käyttäjälle 38,06 € per toimipaikka kuukaudessa (ilman arvonlisäveroa). Yritysten tulee päivittää käyttäjänsä Premium-tiliin, jotta voivat ottaa yhteyttä käyttäjiin.

1. Artikla - Ehdot

Ostamalla premium-tilin Babysits-alustalla hyväksyt käyttöehdot ja lisäehdot yrityksille, joilla on premium-yritystili. Yrityksen tai organisaation yhteyshenkilö, joka solmii sopimuksen Babysitsin kanssa, ilmoittaa olevansa valtuutettu yhteyshenkilö.

2. Artikla - Maksaminen

Hakemalla premium-yritystiliä, valtuutat Babysitsin veloittamaan automaattisesti premium-yritystilin maksun. Babysits premium-yritystili maksaa käyttäjälle 38,06 € kuukaudessa (ei sis. ALV).

Käytämme Babysitsin Premium- tilien maksujen käsittelyyn Stripe- maksuvälittäjäpalvelua, johon sovelletaan Stripen Connected Account Agreement- sopimusta (kollektiivisesti “Stripe Services Agreement”). Hyväksymällä nämä ehdot, tai jatkamalla Premium-tilin käyttämistä Babysitsissä, sitoudut noudattamaan Stripen "Service Agreement" - palveluehtoja, joita Stripe voi muuttaa ajoittain. Edellytyksenä että Babysits mahdollistaa maksuprosessointipalvelut Stripen kautta, suostut luovuttamaan Babysitsille tarkkoja ja täydellisiä tietoja sinusta ja yrityksestäsi (tarvittaessa), ja valtuutat Babysitsin jakamaan nämä tiedot sekä maksuasi koskevat tiedot Stripe- maksuvälittäjäpalvelun kanssa.

3. Artikla - Rekisteröityminen ja Peruuttaminen

Sopimus ja siitä johtuva tilaus (premium-yritystili) kirjataan yhden kuukauden sopimuskauden pituiseksi ja ne voidaan aloittaa kuukauden jokaisena päivänä. Hyväksyessäsi premium-yritystilin suostut siihen, että pääset välittömästi käyttämään premium-tilaustasi ja tiedostat, että yrityksesi ei ole oikeutettu hyvitykseen tai maksun peruuttamiseen. Jollei jompikumpi osapuolista irtisano sopimusta riittävän ajoissa (tämä on mahdollista tehdä viimeistään silloin voimassa olevan sopimuskauden viimeisenä päivänä), sopimus uusiutuu hiljaisesti uuden sopimuskauden ajaksi. Premium-tilin peruuttaminen on silti mahdollista ennen kunkin sopimuskauden päättymistä. Jos käyttäjä peruuttaa sopimuksen ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä, niin sopimus irtisanotaan sopimuksen voimassaoloajan päättyessä. Tällöin käyttäjällä ei ole oikeutta saada hyvitystä maksusta premium-yritystilin sopimuskauden jäljellä olevilta päiviltä. Peruuttaessa huomioon otetaan lisäksi yksi päivä. Premium-yritystilin peruuttaminen onnistuu helposti verkossa. Peruuttamisen jälkeen tilitä ei veloiteta lisää kustannuksia, ellet ole edellisistä kuukaudesta/kuukausista velkaa. Tällöin jäljellä oleva summa voidaan silti automaattisesti veloittaa.

Esimerkki: päivität premium-yritystilille 8. syyskuuta. Jos peruutat premium-yritystilisi ennen 7. lokakuuta, premium-yritystiliäsi ei uusita. Jos et peru tiliäsi, veloitetaan maksu uudesta kuukaudesta 8. lokakuuta (täsmälleen kuukautta myöhemmin).

Otathan huomioon, että maksun veloitus tililtä tapahtuu joskus viiveellä.

4. Artikla - Petos

Petoksen tapahtuessa aloitetaan tutkinta. Alustan väärinkäytöstä tehdään poliisille ilmoitus.

5. Artikla - Viestirajoitukset

Niin kauan kuin käyttäjä käyttää käyttäjätunnustaan normaalisti, emme puutu asiaan. Normaali käyttö vaihtelee, mutta rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan 60:een uuteen keskusteluun kuukaudessa, 40:een viikossa ja 20:een päivässä.

6. Artikla - Yritysrajoitukset

Yhtä yritystä kohden on sallittu 1 kak käyttäjätunnusta.