Etäopetus ja apua koulutehtäviin

Etäopetus ja apua koulutehtäviin

Kirjoittanut: Babysits, 4 min lukuaika

Babysits haastatteli vanhempia kymmenestä eri maasta ymmärtääksemme kuinka he kokivat epäopiskelun ja koulutehtävien teon verkossa kun koulut olivat suljettuina COVID-19 pandemian takia.

Vanhemmat jotka joutuivat yhtäkkiä työskentelemään kotoa, koulujen sulkeminen, online-koulutehtävät, opettajat jotka ovat huolissaan että lapset jäävät jälkeen opetuksesta... Vuosi 2020 on vuosi täynnä muutoksia. Koulujen sulkemisen seurauksena monien vanhempien oli autettava lapsiaan etäopiskelussa ja koulutehtävien teossa verkossa jotka koulut olivat järjestäneet, samalla kun he yrittivät tasapainoittaa omaa etätyöskentelyä kotoa.

Babyists haastatteli vanhempia 10 eri maasta jotta ymmärtäisimme paremmin kunka he kokivat tämän ajanjakson. Haastattelun osana kysyimme vanhemmilta kuinka he kokivat lastensa etäopiskelun ja koulutehtävissä auttamisen, miten koulutehtävät sujuivat, ja jos he ovat huolissaan että lapsille jäi aukko opetuksessa.

Infographic koulutehtävien avustaminen etäopiskelun aikana

Vanhemmat eivät ole täysin tyytyväisiä koulujen järjestämästä etäopiskelusta

Monet koulut aliarvioivat tai eivät olleet valmistautuneita tilanteeseen jossa heidän oli tarjottava verkkoluentoja ja etäopiskelua lyhyellä varoitusajalla. Kun koulut sulkivat, heidän täytyi nopeasti järjestää oppitunteja verkossa, hallita uusia säännöksiä ja lähettää etäkoulutehtäviä lapsille. Vain 35% haastattelemistamme vanhemmista oli sitä mieltä että koulut onnistuivat tässä hyvin.

Loput 65% vanhemmilla oli vähemmän positiivinen mielipide. He eivät olleet täysin negatiivisia koulujen onnistumisesta, mutta vanhemmat olivat sitä mieltä että järjestelyt koulujen puolesta olisivat voivet olla parempia. Tämä johtuu todennäköisesti siitä että 87% lapsista tarvitsi apua koulutehtävien kanssa, ja useimmiten vanhempien oli autettava heitä koulutehtävien kanssa päivittäin. Valitettavasti koulutehtävissä avustaminen ei aina sujunut niin hyvin vanhemmilta.

Vanhemmat kokivat lastensa koulutehtävissä avustamista vaikeaksi

70% vanhemmista vastasivat että heillä oli vaikeuksia auttaa lapsiansa koulutehtävien teossa. Tämä johtui useimmiten siitä, että heidän oli myös itse työskenneltävä kotoa, heillä ei ollut paljon aikaa auttaakseen lapsiansa koulutehtävien kanssa, ja joskus heillä ei ollut kärsivällisyyttä tai tarvittavaa tietoa auttaakseen. Myös ympäristöllä oli suuri vaikutus. Monet vanhemmat vastasivat että he eivät pystyneet keskittymään auttamaan lapsiansa koulutehtävien kanssa, esimerkiksi siksi että talossa juoksenteli muita lapsia.

Koulutehtävät sujuivat huonommin 40% lapsista

Siitä huolimatta että 72% lapsista saivat koulun järjestämää opetusta ja koulutehtäviä, 40% totesi että koulutehtävät sujuivat huonommin kuin ennen koulujen sulkemista. Koulutehtävien tekeminen näyttää olevan vaikeampaa ilman henkilökohtaisia oppitunteja, ja kun opettajalta ei voi yhtä helposti kysyä kysymyksiä käsiteltävistä oppiaineista.

Monet opettajat ilmaisivat huolensa mahdollisista aukoista opetuksessa koska oppitunnit olivat hetkellisesti virtuaalisia, ilman henkilökohtaista kontaktia. Olivatko myös vanhemmat huolestuneita siitä että lapsensa voisivat jäädä jälkeen opetuksessa? Keskimäärin vanhemmat vastasivat että heidän pelkonsa että lapsensa jäävät jälkeen opetuksessa oli 4 asteikolla 1-10. Tämä osoitti lievää pelkoa, mutta onneksi he eivät osoittaneet vakavaa huolta vielä.

etäopiskelu

Huolimatta siitä että kaikki ei sujunut erityisen mallikkaasti, ja he tarvitsivat apua, 86% haastattelemistamme vanhemmista sanoivat että he eivät olleet ajatelleet tuutorin tai koulutehtävien avustajan etsimistä lapsilleen. Tämä, vaikka kyseinen tuutori olisi voinut olla todella positiivinen apu tässä ajanjaksossa. Jälkikäteen, 55% vanhemmista vastasivat että he ovat avoimia toimimaan toisin tulevaisuudessa, ja suhtautuvat avoimesti tuutorin tai kotitehtävien avustajan löytämiseksi.

(Online) Koulutehtävien avustusta Babysitsin kautta

“Kun me Babysitsissä kuulimme että koulut sulkisivat, vetosimme kaikkiin lastenhoitajiimme auttamaan apua tarvitsevia vanhempia. Babysits julkaisi uuden toiminnon jossa lastenhoitaja voi tarjota apuansa koulutehtävien kanssa perinteisten lastenhoitotehtävien lisäksi.” - Peter van Soldt, Babysitsin perustaja

13 Heinäkuuta 2020 mennessä, yli 179,000 lastenhoitajaa ovat ilmoittaneet että he auttavat mielellään myös koulutehtävien kanssa. Heidän mielenkiintonsa ja tukensa ansiosta, Babysits päätti julkaista useita artikkeleita ja resursseja auttaakseen lastenhoitajia auttamaan lapsia koulutehtävien kanssa hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla. Parhaimpien tuutorointi vinkkien lisäksi löytyy monta artikkelia opettavaisista aiheista kuten esimerkiksi kielistä, matematiikasta, avaruustieteistä, kemiasta, kierrättämisestä, ja monesta muusta. Näillä artikkeleilla Babysits yrittää antaa lastenhoitajille vinkkejä miten he voivat olla loistava apu lasten koulutehtävien kanssa


Uusi toiminto koulutehtävien avustamisessa tarjoaa lastenhoitajille uuden tavan tukea vanhempia, ja voi olla avuksi vähentämään monen vanhemman isoa taakka. Lastenhoitaja ja vahemmat voivat olla yhteydessä alustan kautta ja päättää mikäli he haluavat henkilökohtaista tai etänä tapahtuvaa apua koulutehtävien kanssa, ottaen huomioon valtion ajankohtaisia suosituksia ja ohjeita koronavirukseen liittyen.