Yhteisönormit

Yhteisönormit

Ohjeistukset meidän yhteisöllemme

Babysits on verkkopalvelun alusta lastenhoidolle, tarkoittaen sitä, että meidän vanhempamme ja lastenhoitajamme ovat yhteydessä toinen toisiinsa. Näin ollen olemme kehittäneet ohjeistukset, joita suosittelemme niin vanhempien kuin lastenhoitajien noudattavan. Ohjeistukset on kehitetty pitämään yllä Babysits-yhteisön luotettavuutta ja varmuutta, ja tätä kautta varmistamaan lastenhoitajille ja vanhemmille miellyttävä kokemus verkkopalvelussa.

Lastenhoitajien on tärkeä pitää mielessään, että jokainen perhe on erilainen. Kaikki lapset, joita hoidat, eivät ole saman ikäisiä, ja jokaisessa perheessä on myös erilaiset säännöt ja tavat tehdä ja toimia. Sen vuoksi on tärkeää kunnioittaa näitä erilaisuuksia ja yrittää soveltaa omaa tapaa hoitaa lapsia jokaiseen perheeseen sopivaksi, jotta voi tarjota parasta mahdollista palvelua. Pyydämme ennen kaikkea, että lastenhoitajat antavat niin hyvää huolenpitoa kuin pystyvät niille lapsille, joita sillä hetkellä hoitavat.

Vanhempien on tärkeä pitää mielessään, että jokainen lastenhoitaja on erilainen ja jokaisella on erilaiset odotukset. He saattavat odottaa erilaisia työtunteja, erilaisia tehtäviä tai eritasoista palkkaa. Sen vuoksi on, ennen lasten hoitamista, tärkeää ottaa selville ja ilmaista itse selkeästi, mitä odottaa lastenhoitajalta. Pyydämme vanhempia kohtelemaan lastenhoitajia kunnioittavasti ja ammattimaisesti.

Oman turvallisuutesi vuoksi maksa ja kommunikoi vain Babysitsin kautta. Älä koskaan jaa henkilötietoja, kuten henkilöllisyystodistuksia ja pankkitietoja, kenenkään kanssa, jota et ole koskaan tavannut. Lue lisää

Vastuuvapauslauseke

Vanhemmat ja lastenhoitajat ovat vastuussa tarkastamisesta, haastattelemisesta ja lopullisen päätöksen tekemisestä. Tämä asiakirja sisältää ohjeistukset käytökseen. Babysits ei ota vastuuta verkkopalvelun alustan käyttäjistä tai heidän toimistaan. Lukeaksesi lisää luottamuksesta ja turvallisuudesta Babysitsissä, ole hyvä ja tutustu Luottamus ja Turvallisuus -sivuumme.

Luottamus ja Turvallisuus

Babysits pidättää oikeuden kieltää pääsyn käyttäjiltä, jotka rikkovat yhteisönormeja tai käyttöehtoja.

Osio 1: Ohjeistuksia lastenhoitajille

Yleiset ohjeistukset

 • Lastenhoitajan tulee totuudenmukaisesti ja tarkasti kertoa itsestään, esittää todistuksensa ja pätevyytensä.
 • Lastenhoitaja ei saa harjoittaa minkäänlaista syrjintää jota voi kokea haitalliseksi tai sopimattomaksi ulkonäön, etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kulttuurin, tai minkään muun syyn takia.
 • Kun lastenhoitaja sopii hoitavansa perheen lapsia, on hän täydessä vastuussa hoitamistaan lapsista.
 • Lastenhoitajan on noudatettava ohjeita, jotka vanhemmat ovat hänelle antaneet (esim. kodin säännöt, leikkiaika, nukkumaanmenoaika).
 • Lastenhoitajan on otettava vanhempiin yhteyttä, mikäli hän on epävarma, miten ratkaista tietyntyyppinen tilanne lasten kanssa (esim. lääkkeiden anto, lapsen nukkumaan laitto).
 • Siinä tapauksessa, jos lastenhoitaja joutuu (yllättäen) perumaan tulevan lastenhoitotyön, on hänen yritettävä ilmoittaa tästä vanhemmille vähintään 24 tuntia ennen työn alkua.
 • Lastenhoitajan ei tule koskaan uhkailla tai kiristää vanhempia tai lapsia, joita hän hoitaa.
 • Lastenhoitajan ei tule koskaan ottaa kodista mitään, mikä ei ole hänen.

Ennen lasten hoitamista

 • Lastenhoitajan on keskusteltava vanhempien kanssa lapsen erityistarpeista ja oltava valmis huolehtimaan niistä.
 • Lastenhoitajan on etukäteen tutkittava vanhempia ja puhuttava heille oman turvallisuutensa takaamiseksi.
 • Lastenhoitajan on saavuttava sovittuun aikaan hoitamaan lapsia.
 • Lastenhoitajan on ilmoitettava vanhemmille etukäteen, mikäli hän ei ole aikataulussa tai on myöhässä eikä näin pysty aloittamaan sovittuun aikaan.
 • Lastenhoitajan on pukeuduttava asiallisesti töitä varten (esim. ei voimasanoja tai sopimattomia kuvia sisältäviä vaatteita).
 • Lastenhoitajan on tiedusteltava vanhemmilta saapumisen yhteydessä, mitä muuta he odottavat häneltä lasten hoitamisen lisäksi (esim. siivous, ruoanlaitto tai puhelimeen vastaaminen).

Lasten hoitamisen aikana

 • Lastenhoitajan on ymmärrettävä, että hän on täydessä vastuussa hoitamistaan lapsista työn keston ajan.
 • Lastenhoitajan ei tule missään tilanteessa rangaista lapsia fyysisesti tai sanallisesti (esim. repiä, lyödä, huutaa, tukistaa, kiroilla jne.)
 • Lastenhoitajan on otettava yhteyttä mahdollisimman, jos ilmenee sellaisia ongelmia, joita hän ei itse pysty ratkaisemaan.
 • Lastenhoitajan on soitettava hätänumeroon vanhempien ollessa tavoittamattomissa hätätilanteen sattuessa.
 • Lastenhoitajan ei tule avata ovea tuntemattomille (sellaisia henkilöitä, joille ei ole vanhemmilta selkeää suostumusta).
 • Lastenhoitajan ei tule kutsua muita ihmisiä vierailemaan työn ajaksi asuntoon, ellei siihen ole vanhemmilta lupaa.
 • Lastenhoitajan ei tule käyttää alkoholia, huumausaineita tai käyttäytyä muuten haitallisesti niin, että se vaikuttaa hänen kykyynsä hoitaa asianmukaisesti lapsia.
 • Lastenhoitajan on pidettävä asunto samassa järjestyksessä kuin se oli työn alkaessa.

Lasten hoitamisen jälkeen

 • Lastenhoitajan on oltava rehellinen siitä, miten lapset ovat käyttäytyneet sillä aikaa kun vanhemmat olivat poissa.
 • Lastenhoitajan on ilmoitettava vanhemmille, jos esineitä tai muuta omaisuutta on vahingoittunut tai rikkoutunut työaikana.
 • Lastenhoitajan on odotettava saavansa sitä palkkaa, joka on sovittu ennen työn alkamista.
 • Lastenhoitajan on välitettävä vanhemmille kaikki työhön liittyvät valitukset kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Lastenhoitajan on ilmoitettava Babysitsille, jos vanhemmat ovat käyttäytyneet häntä kohtaan sopimattomasti tai kohtuuttomasti.
 • Lastenhoitajan on kirjoitettava arvostelu perheestä auttaakseen muita alustan lastenhoitajia.

Osio 2: Ohjeistuksia vanhemmille

 • Vanhemman tulee totuudenmukaisesti ja tarkasti esitellä itsensä, tarjolla oleva työ sekä vaatimukset tälle työlle.
 • Vanhempi ei saa harjoittaa minkäänlaista syrjintää jota voi kokea haitalliseksi tai sopimattomaksi ulkonäön, etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kulttuurin, tai minkään muun syyn takia.
 • Vanhemman on annettava selkeät ohjeet ja odotukset lastenhoitajalle (esim. kodin säännöt, leikkiaika, nukkumaanmenoaika).
 • Vanhemman on kerrottava lastenhoitajalle, jos hän odottaa häneltä jotain muuta lasten hoitamisen lisäksi (esim. siivous, ruoanlaitto, puhelimeen vastaaminen).
 • Vanhemman ei tule koskaan vaarantaa, uhkailla tai fyysisesti vahingoittaa lastenhoitajaa.
 • Siinä tapauksessa, jos vanhempi joutuu (yllättäen) perumaan tulevan lastenhoitotyön, on vanhemman yritettävä ilmoittaa tästä lastenhoitajalle vähintään 24 tuntia ennen työn alkua.
 • Vanhemman on annettava lastenhoitajalle lista yhteystiedoista (puhelinnumerot, hätänumerot), nukkumaanmenoajoista ja mahdollisista lääkityksistä.
 • Vanhemman on saatettava lastenhoitajan tietoon, jos vanhempi on myöhässä. Vanhemman on yritettävä olla lastenhoitajan tavoitettavissa tai tarjota vaihtoehtoisia yhteystietoja siltä varalta, jos hätätapaus sattuu.
 • Vanhemman on maksettava etukäteen sovittu palkka lastenhoitajalle.
 • Vanhemman on saatettava kohtuullisessa ajassa lastenhoitajan tietoon, jos hänellä on mitään valituksen aihetta lastenhoitajan työsuorituksesta.
 • Vanhemman on ilmoitettava Babysitsille, jos lastenhoitaja on käyttäytynyt sopimattomasti työaikana.
 • Vanhemman on kirjoitettava arvostelu lastenhoitajalle auttaakseen muita vanhempia yhteisössä.