Isien stereotypiat, mitkä ne ovat?

Isien stereotypiat, mitkä ne ovat?

Kirjoittanut: Babysits, 3 min lukuaika

Jaa:

Onko sinun mielestäsi isien stereotypiat muuttuneet viime vuosina? Eri kulttuureissa on yleisesti tiedossa se, että isien ja äitien väliset erot yhteiskunnassa ovat pienentyneet. Molemmat vanhemmat nähdään nykyään tasavertaisina kumppaneina lastensa kasvatuksessa. Tästä huolimatta, isät kokevat että yhteiskunta mieltää heidät vähemmän tärkeäksi kuin äidit.

Babysits välittää iseistä ympäri maailman! Kysyimme heidän mielipiteensä siitä, kuinka he näkevät itsensä vanhempana, verrattuna siihen miten yhteiskunta suhtautuu heihin. Teimme kyselyn johon osallistui isejä 30 eri maasta. On mielenkiintoista kuulla eri kulttuureiden mielipiteitä ympäri maailmaa, ja verrata yhtäläisyyksiä ja eroja. Kyselyssä keskityimme nuorten lasten ja teini-ikäisten isien mielipiteeseen, sillä yhteiskunta on viime vuosina muuttunut paljon perinteisestä isän roolista.

Päätavoitteena tutkimuksessamme oli selvittää:

  • Mitä yhteiskunta ajattelee iseistä

  • Mitä isät ajattelevat itsestänsä

stereotyypit

Mitä yhteiskunta ajattelee iseistä

On mielenkiintoista analysoida yhteiskunnan katsomusta, etenkin eri maitten välillä. Kyselystä selvisi kolme suurinta ongelmaa:

Isejä arvioidaan negatiivisesti. Tämä johtuu sosiaalisista normeista, kuten isyysvapaasta ja median vaikutuksesta, joka korostaa mielikuvaa koti-äidistä ja sitoutumattomasta isästä;

Yhteiskunnalla on matalat vaatimukset iseille; sillä oletuksena on että äiti on päävastuussa kasvatuksesta, ja isät ovat toissijaisia koska he työskentelevät paljon, eivätkä ehdi viettää tarpeeksi aikaa lastensa kanssa.

Yhteiskunta kuvailee isejä elättäjinä ja suojelioina, kuvaus, joka ei anna meille paljon tietoa isän roolista. Kokeeko isät itsensä samalla tavalla?

Mitä isät ajattelevat itsestänsä

Isien mielipiteet eroavat yhteiskunnan mielipiteistä:

Vaikka heillä on eri lähestymistapa kasvatukselle, he tuntevat itsensä tärkeäksi. Isät kokevat että on tärkeää että molemmat vanhemmat osallistuvat lastensa kasvatukseen. Molemmat vanhemmat tuovat lisäarvoa lapsen kasvatukseen. Äidit ja isät jotka molemmat osallistuvat lastensa kasvatukseen täydentävät toisiaan, ja lisäävät suurta arvoa lapsen kasvatukseen.

Ero ei ole miehessä ja naisessa, vaan persoonallisuudessa. On selvää että äidillä on eri suhde lapseen, koska hän on kantanut lasta kehossaan 9 kuukautta. Mutta, myös isä voi muodostaa lujan suhteen lapsensa kanssa. Se on ehkä erilainen, mutta silti todella tärkeä.

Yhteiskunta kuvailee isää perheen elättäjänä; perinteinen kuva isästä on se joka käy töissä jotta hän voi tarjota perheelleen ruokaa ja turvallisen kodin. Kun taas äiti on kotona hoitamassa lapsia. Tämä on kuitenkin isien mielestä vanhentunut kuva isän roolista. Nykyään molemmat vanhemmat käyvät töissä, koska kasvattaakseen lasta mukavasti tarvitaan kaksi tuloa. Ristiriitaista, eikö vaan?

Yhteiskunta mieltää isän tiukkana ja arvovaltaisena vanhempana; kun taas isät kokevat itsensä vastuullisina, tarkkaavaisina ja luotettavina vanhempina. Isät ovat siellä lapsilleen, kun koulussa ilmenee ongelmia, kun he haluavat katsoa lempi elokuvaansa, kun he opettelevat pyöräilemään, ja monessa muussa tilanteessa.


Ehkä he eivät ole täydellisiä, mutta eivät äiditkään ole! Lasten kasvatuksessa ei ole oikeaa ja väärää tapaa. Älä syytä itseäsi jos sinulla on paljon töitä etkä voi viettää lapsesi kanssa niin paljon aikaa kuin haluaisit. Uskomme että yhteiskunnan asettama rooli ei ole enää olemassa, sillä kaikki ovat erilaisia, ja sinä olet erityinen lapsellesi. He tulevat aina rakastamaan sinua, ja jonain päivänä he ymmärtävät kaikki uhraukset jotka teit heidän vuoksi.