Näin tuet lapsen kielellistä kehitystä

Näin tuet lapsen kielellistä kehitystä

Kirjoittanut: Babysits
3 min lukuaika

Olipa kyseessä sitten oman äidinkielen tai vieraan kielen oppiminen, hyvä kielitaito avaa lapselle mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa kohtaamiensa lasten ja aikuisten kanssa. Ilman yhteistä kieltä muiden lasten tai aikuisten kanssa lapsi ei voi tuoda esille toiveitaan tai ajatuksiaan ja siten vaikuttaa arjen kulkuun. Leikkiin pääseminen voi olla haastavaa heikon kielitaidon vuoksi. Kielen oppimista tukemalla lapsi pääsee paremmin osaksi ympäröivää yhteisöä ja saa solmittua uusia, tärkeitä ihmissuhteita vertaistensa ja aikuisten kanssa

Miten tukea lapsen kielten oppimista hauskalla ja lasta innostavalla tavalla?

Kielen oppimisessa ja opettamisessa leikillisyys ja monipuolisuus on valttia. Kirjojen lukeminen, niistä keskusteleminen, laulut, leikit, pelit, loruttelu ja median hyödyntäminen ovat helppo ja konkreettinen keino tukea lapsen äidinkielen tai vieraan kielen oppimista lasta innostavalla tavalla.

äidinkielen tai vieraan kielen oppiminen

Kirjojen lukeminen ja niistä keskusteleminen

Kirjojen lukeminen on yksi parhammista tavoista oppia kieltä. Lukiessa sanavarasto laajenee, ja toistojen kautta sanat ja lauseet tulevat tutuksi. Kirjojen maailmaan kannattaa tutustuttaa jo varhain, sillä lukemalla myös pienelle lapselle hän oppii kommunikoinnista, sekä sanoja ja lauseenrakenteita hauskalla tavalla. Sen lisäksi lukeminen kehittää kuuntelutaitoa, muistia ja sanavarastoa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsille jolle on luettu kirjoja alle 2-vuotiaana tunnistavat enemmän sanoja kuin ikätoverinsa joille vanhemmat eivät ole lukeneet. Lukeminen yhdessä lapsen kanssa on myös mukava yhteinen hetki jota voi harjoittaa vuosien ajan.

Laulut ja lorut

Laulamisella ja loruttelulla on paljon hyödyllisiä vaikutuksia lapsen kielelliseen taitoon. Kielen oppiminen on helpompaa lapselle joka on tutustunut kieleen laulujen tai lorujen kautta, sillä toistot ja leikkisyys auttavat lasta äänteiden käsittelyssä ja sanojen erittelyssä. Ei ainoastaan äidinkielen oppiminen, vaan myös vieraan kielen oppiminen ja ääntäminen on helpompaa jos lapsi on jo tutustunut kieleen laulujen ja musiikin kautta. Täältä voit lukea mitä muita hyötyjä laulamisella lapselle tai lapsen kanssa on.

Median hyödyntäminen kielten oppimisessa

Siinä missä vanhempien liiallinen puhelimen käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti lapsen kielelliseen kehitykseen, oikein hyöydynnettynä median käyttö voi olla avainasemassa lapsen kielten oppimisessa. Kieltä oppiessa konkreettisuus (esimerkiksi esineet ja sanaa kuvaavat kuvat) ja toisto ovat avainasemassa. Lapsen on helpompi ymmärtää uusi, opittava sana, jos sana on nähtävillä esimerkiksi konkreettisenä esineenä tai kuvana. Konkreettista esinettä tai kuvaa tarkastellessa tulee keskusteltua opeteltavana olevasta sanasta, jolloin sanavarasto kasvaa ja rikastuu samalla kertaa.

Yhteistyökumppanimme KIDIJOBI:n verkkosivuilla löytyy nopeasti käyttöön otettavia digitaalisia suomen kielen oppimista tukevia animaatioita ja teemaan liittyviä kuvakortteja. Loru- ja nimeämisanimaatiot sopivat kaikille, jotka haluavat oppia suomea helposti ja monipuolisesti arjessa ja esimerkiksi leikkeihin yhdistettynä. Alla olevan videon avulla lapsi voi oppia kulkuvälineitä suomeksi.

äidinkielen tai vieraan kielen oppiminen


Toivomme että tämä artikkeli antoi sinulle hyödyllisiä vinkkejä miten tukea lapsen kielellistä kehitystä. Muista että myös lastenhoitajan palkkaaminen voi olla suureksi avuksi etenkin vieraan kielen oppimisessa. Babysitsistä tavoitat lastenhoitajia yli 46 maasta, jotka voivat perinteisen lastenhoidon lisäksi etäyhteyden avulla auttaa kielen oppimisessa.

Liity lastenhoitajayhteisöön!

Rekisteröidy ilmaiseksi